top of page

התנדבות

הפרויקטים שלנו נבנים על סמך התפישה ההתנדבותית, הרואה במתנדבות את הכוח היוצר, המפעיל והמניע של כל פרויקט. המשמעות היא, שללא מתנדבים חדל הפרויקט מלהתקיים.

אנחנו בפרויקט גילה מחפשות מתנדבות לסוגי התנדבות שונים לפי מה שמתאים ונכון עבורכןם,

חשוב לנו שהמתנדבות שלנו יוכלו להתחייב ויהיו מסורות להתנדבות. 

 

המתנדבות של פרויקט גילה עוברות הכשרה ראשונית, והכשרות נוספות מדי חודש בהתאם לסוג ההתנדבות שתבחרו. 


 

לאחר מילוי הטופס, ניצור עצמכןם קשר בטלפון או במייל 

 


 

bottom of page