top of page

אודות פרויקט גילה

פרויקט גילה להעצמה טרנסית (טרנסג'נדרים למען צדק חברתי - ע"ר) צמח בשנת 2010 מתוך הקהילה הטרנסית ולמענה. אנחנו עמותה ללא מטרות רווחה הפועלת למען שינוי מציאות החיים של חברות וחברי הקהילה.

בפרויקט גילה אנחנו מחויבות לארבעה עקרונות:

תעוזה

היא מחויבות לעשות קודם כל את מה שנחשב לבלתי אפשרי. תעוזה היא אמונה בכוח, בידע וביכולות של כל אחת. תעוזה היא מחויבות לחלום עבור הקהילות הטרנסיות.

תעוזה דורשת ללכת לאיפה שאין - להיות עם יד על הדופק. לראות מה חסר ומה צריך עבור הקהילה שלנו, ולשלוח את הזרועות למקומות שצריך. תעוזה היא פתיחת מרחב ליזמות ולפעולה לשינוי המציאות.

אהבה 

היא מחויבות לפעולה מתוך שותפות גורל, מנקודת מבט שרואה בקהילה הטרנסית משפחה, בטוב וברע, משפחה שאוהבת אותך גם אם תבואי וגם אם תלכי. אהבה היא ערבות הדדית וסולידריות, מתוך מודעות ליחסי הכוח אך בסירוב להיררכיה של עזרה: העוזרות הן גם נעזרות.

אהבה היא פתיחות לשינוי, להתחדשות, לזרמים שונים, לתתי הקהילות והמשפחות המרכיבות את הקשת הטרנסית. אהבה דורשת שותפות בקבלת החלטות וביישומן, ללא היררכיות.

צדק

הוא דרישה לשפע כלכלי, תרבותי ומשפחתי עבור קהילות טרנסיות. מחויבות לצדק היא מחויבות לשינוי כאן ועכשיו, שלא מקריבה את מי שבקושי שורדת היום לטובת המחר של אחרת.

צדק הוא התעקשות גם על מטרה וגם על אמצעים, גם על דרישות עקרוניות וגם על פתרונות קונקרטיים. צדק הוא עמידה קודם כל לצידן של החוליות החלשות ביותר בשרשרת האנושית של הקהילה הטרנסית, אלו שסובלות מדיכוי רב מימדי, ולא רק על רקע זהותןם המגדרית.    

אמת

היא מחויבות ליושרה בהתנהלות שלנו: מול הקהילה שלנו, מול ארגונים ומוסדות, ומול החברה בכלל. אמת היא התעקשות להציג את מציאות החיים הטרנסית, על היופי והקושי שלה, וסירוב לנרטיבים מגויסים.

אמת היא סירוב להתחנף לכח, לעדן את המסר או להצדיק את עצמנו. אמת היא הכרה בחופש העצום שטמון בהגדרה עצמית של זהות מגדר, דווקא מתוך ההבנה שמגדר הוא כלי של דיכוי, של שליטה, ושל חלוקה בלתי הוגנת של הזדמנויות חיים.

Copy of לוגו ללא תג עברית לבן.png
bottom of page