תרומות

פרויקט גילה להעצמה טרנסית (טרנסג''נדרים למען צדק חברתי - ע"ר) הינה עמותה ללא מטרות רווח
(בעלת אישור סעיף 46).

העבודה של פרויקט גילה תלויה בתמיכה הכספית שאנחנו מקבלות מתורמים פרטיים, קרנות, ותמיכות מוסדיות.

הדרך הטובה ביותר לסייע לנו ולהבטיח את המשך הפעילות היא בעזרת תרומה חודשית או חד פעמית.

 

או תרומה באמצעות העברה בנקאית:

שם הבנק: יובנק (26)

סניף: ירושלים (262)

שם החשבון: טרנסג'נדרים למען צדק חברתי

מספר חשבון: 430250