top of page

תרומות

פרויקט גילה להעצמה טרנסית (טרנסג''נדרים למען צדק חברתי - ע"ר) הינה עמותה ללא מטרות רווח.

העבודה של פרויקט גילה תלויה בתמיכה הכספית שאנחנו מקבלות מתורמים פרטיים, קרנות, ותמיכות מוסדיות.
הדרך הטובה ביותר לסייע לנו ולהבטיח את המשך הפעילות היא בעזרת תרומה חודשית או חד פעמית.
ניתן לקבל זיכוי מס על התרומות לעמותה, לפי סעיף 46 (א) לפקודת מס הכנסה.

 

או תרומה באמצעות העברה בנקאית:

שם הבנק: יובנק (26)

סניף: ירושלים (262)

שם החשבון: טרנסג'נדרים למען צדק חברתי

מספר חשבון: 430250

bottom of page