top of page
על פרויקט גילה

פרויקט גילה להעצמה טרנסית צמח בשנת 2010 מתוך הקהילה הטרנסית ולמענה.

אנחנו עמותה ללא מטרות רווח הפועלת לשינוי מציאות החיים של חברות וחברי הקהילה הטרנסית. אנחנו שמות דגש על העצמה אישית, בניית קהילה, תביעת זכויות ודרישת גישה למשאבים והזדמנויות.

פרויקט גילה פועל על מנת שכולנו נוכל לחיות את זהותנו המגדרית ולבטא אותה, בלי קשר למצבנו הכלכלי, הבריאותי, מוצאנו או דתנו, ומבקש להגן על חברי וחברות הקהילה מהטרדות, אפליה ואלימות. אנו פועלות הן בסיוע אינדיבידואלי לחברי וחברות הקהילה, והן בקידום שינוי חברתי רחב במוסדות וברשויות.

עבודתנו חוצה ארגונים ומסגרות ושואפת לבנות ולחזק מארג אנושי אוהב ומעצים הן בקהילת הטרנס* והן בקרב א.נשי המקצוע המלוות אותה. תחומי הפעילות שלנו כוללים קידום בריאות בקהילה והנגשת שירותי בריאות, ליווי למיצוי זכויות, ייעוץ משפטי, הדרכת א.נשי מקצוע, פיתוח מענים ועבודת שינוי מדיניות. 

גילה רואה בקהילה הטרנסית שרשרת אנושית אחת ומאמינה שעוצמת הקהילה ועמידותה נמדדות על פי החוליות החלשות ביותר בשרשרת. לפיכך, אנו מציעות פתרונות קודם כל לבעיותיהם של החלקים המוחלשים ביותר בקהילה ופועלות לחיזוקם. במקביל, אנו מודעות לכך שדיכוי מגדרי אינו הדיכוי היחיד המופעל על חברות הקהילה, ומכירות במורכבויות ובקשיים של אלה מאיתנו הסובלים מסוגים שונים של דיכוי בו זמנית.

תעוזה

אהבה 

צדק

אמת

Copy of לוגו ללא תג עברית לבן.png
bottom of page