top of page

פרויקט
טרנס-דולה

פרויקט טרנס-דולה הוקם בשל הצורך בפיתוח מעני בריאות וקהילה אקוטיים לקהילה הטרנסית שאינם קיימים במערכת הבריאות הישראלית. הפרויקט מציע מענים פרטניים, קהילתיים ופועל לשינוי מדיניות וקידום נהלים טרנס-פרנדליים מול גורמים בכירים במערכת הבריאות. כחלק מהפעילות, משולבת רכזת הפרויקט כנציגת הציבור בועדה להתאמה מגדרית בתל השומר. 

מענים סביב ניתוח תחתון:
ניתוח תחתון הוא ניתוח מורכב שלאחריו נדרשת תקופה ארוכה של שיקום, אולם באופן גורף ועקבי אין מענה שיקומי הולם מוטמע במערכת הבריאות ועונה לצורך הזה. לתמיכה השיקומית יש חשיבות מכרעת בשביעות הרצון וכן בבריאות הפיזית והנפשית של הפונות.


המענים סביב ניתוח תחתון ניבנו מתוך מחשבה על עתיד שבו אף אחת לא תצטרך לעבור את התהליך הזה לבדה. 

05.

24/7 Support

04.

Licensed 

Professionals

03.

Advanced Tech

ליווי וייעוץ אישי סביב ניתוח תחתון

רכזת הפרויקט מציעה שירות של ליווי והדרכה אישיים לקראת ולאחר ניתוח תחתון. בין היתר הליווי כולל הדרכה בכל הנוגע לאימונים וגינליים, בירוקרטיה רפואית ותמיכה

קבוצות טיפוליות-תהליכיות

קבוצות לנשים טרנסיות לקראת ולאחר ניתוח תחתון. הקבוצות מונחות על ידי רכזת הפרויקט בשילוב עם עו"ס במרכז הטרנסי

Copy of לוגו ללא תג עברית לבן.png
bottom of page