top of page

בואו להיות חלק

רוצה להיות חלק מהעשייה? רוצה לדעת מה פרויקט גילה עושה?

יש לנו ניוזלטר חודשי ואת.ה מוזמן.ת להירשם.

בניוזלטר נשתף מה היה בחודש החולף, איזה דברים חשובים הולכים לקרות בקרוב, וכמובן איך אפשר להצטרף ולעזור. 

בריאות

העברנו סדנת ליווי רפואי לכל מי שרוצה ויכולה ללוות חברות קהילה לתורים רפואיים!

את הסדנה העבירו שתיים מצוות המנחות המקצועיות שלנו, יחד עם פסיכולוגית קלינית מהוועדה להתאמה מגדרית של משרד הבריאות. דיברנו על התפקיד והיכולת של המלווה לשפר את החוויה במפגשים רפואיים סביב תהליכים מגדריים, על מידע פרקטי לגבי מרפאות וועדות, על עקרונות הליווי של פרויקט גילה, מיפוי משאבי תמיכה וגם עשינו סימולציות. מעונייניםות ללוות א.נשים לתורים רפואיים ובכלל? פנו אלינו כאן

לוגו עברי פרויקט גילה.png

סיכום מאי

פרויקט גילה

bottom of page