top of page
הכשרת צוותי בריאות

במתן טיפול שיוויוני, מכבד ומקצועי לא.נשים טרנס*

 

מטרתן של ההכשרות היא לשחרר תפיסות ודעות קדומות ולחולל שינוי תודעתי ביחס לאנשים טרנסג'נדרים, אתגרי חייהם, צרכיהם הספציפיים, החסמים העומדים בדרכם מול שירותי הבריאות, והמענים השונים הקיימים עבורם בתחומי הבריאות והרווחה. מטרה נוספת היא גיוס בנות ובני ברית בין א.נשי המקצוע, כאלה שיהפכו לא.נשי קשר במסגרות הארגוניות ויסייעו בהטמעת הידע הטרנסי בעולמות המקצועיים. במהלך ההכשרות מחולקים דפי הסבר על יחס הולם למטופלות.ים טרנסג'נדרים, גלויות עם פרטי הארגונים והמענים העיקריים בקהילה ומדבקות "מרחב בטוח" להצגה במרפאות ובחדרי טיפול, הן כדי להעניק הרגשת ביטחון למטופלות.ים להטבא"ק, והן כדי לחנך את הצוות והקהל הרחב באשר ליחס נאות לאחר באשר הוא.

ההכשרות מיועדות ל: א.נשי רפואה, פסיכיאטריה, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית, סיעוד, צוות אדמיניסטרטיבי וסטודנטים.ות לרפואה וסיעוד

ההכשרות מועברות ע"י נינה הלוי, פעילה בפרויקט גילה להעצמה טרנסית ונציגת הציבור בוועדה הארצית לאישור ניתוחי התאמה מגדרית של משרד הבריאות ועל ידי ליעוז לוי, פעילה טרנסית קווירית, כותבת ויוצרת המעורה היטב בקהילה לדורותיה, ומלווה נשים לקראת ניתוחים ולאחריהם.

לתיאום הכשרה נא למלא את טופס הזמנת ההכשרה ונהיה בקשר בהקדם! 

משובים נבחרים מהכשרות

תודה רבה, היה נהדר! התגובות של כל הנוכחים היו נפלאות ואני מאמינה שעוד כמה לבבות נפתחו. המרצה, כתמיד, מרגשת ומעוררת השראה.

מעבר לאישיותה המקסימה, החוכמה ששופעת ממנה וסיפור חייה המעניין, המרצה העלתה בי מודעות למצבם של הטרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות בארץ וכמה חשוב לנו כאנשי מקצוע להיות מודעים לכך.

מידת ההתערבות של המרצה בנושא עוררה בי השראה רבה ופקחה את עיניי כמה חשוב להיות נוכח עבור הזולת, ובהתאם לכך החלטתי שבסיום לימודיי אני אקדיש זמן להתנדבות קהילתית (להט"ב או אוכלוסייה אחרת)

היה מאד משמעותי עבור הצוות לשמוע אתכן, לשאול, לפגוש, להתבלבל...

אני חושבת שהמשך חשיבה משותפת יכולה להיות מאוד משמעותית, בעיקר על המקומות בהם השונות המגדרית והפגיעה המינית המוקדמת מתערבבות זו בזו. אנשי ונשות צוות מעלים מאז המפגש איתכן הרבה שאלות ותהיות – אז עשיתן את שלכן.

bottom of page